RAM

Den här utbildningen handlar om arbetsmiljö för dig som arbetar inom rivning, håltagning och sanering. Dessa verksamheter innehåller risker som är viktiga att känna till för att kunna planera arbetsmoment och arbetsuppgifter och för att kunna genomföra dem på ett säkert sätt.

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om:

  • Ansvar och regler
  • Risker i arbetet
  • Hur dessa risker förebyggs
  • Hur du skyddar dig 

I utbildningen kommer vi gå igenom bildexempel på både bra och dålig arbetsmiljö. Vi tar upp risker som till exempel fall, ras, tunga lyft, damm och farliga ämnen och hur du förebygger dessa. Personlig skyddsutrustning kommer också gås igenom.

Varje avsnitt avslutas med ett delprov och sedan kommer ett slutprov du behöver klara för att få godkänt på denna kurs.