Kvartsdamm

Välkommen till en utbildning om kvartsdamm från Branschorganisationen för byggnadsberedning, BFB! Damm från byggnads-, rivnings- och anläggningsarbeten innebär hälsorisker. Särskilt utsatta är yrkesarbetare såsom rivare och håltagare. Även andra yrkesgrupper som vistas på och i närheten av arbetsplatsen blir utsatta för damm.

Kvarts är ett mineral som finns i sten, t ex granit, gnejs och sandsten. I byggsektorn är kvarts ett stort hälsoproblem. Det kräver åtgärder för att minska dammhalterna från olika arbetsmoment och ofta behöver de som arbetar ha ett bra andningsskydd med partikelfilter.

I utbildningen beskrivs

  • på vilket sätt kvartsdamm kan påverka din hälsa
  • vilka krav som ställs i lagstiftningen
  • exempel på arbetsmoment där kvartsdamm uppstår
  • hur man kan förebygga att kvartsdamm uppstår eller hindra att det sprids
  • hur du ska skydda dig själv och omgivningen

Det är viktigt att veta att du också kan bli utsatt för andra typer av damm, t ex vid sanering av isocyanater, mögel, PCB eller asbest. Från denna kurs får du inte den kunskap du då behöver ha, om hur du ska arbeta och skydda dig. När det gäller asbest krävs speciell utbildning och särskilda skyddsåtgärder.

Utbildningen består av olika avsnitt med en blandning av text och bilder. Efter varje avsnitt finns ett delprov med kontrollfrågor som du måste svara på innan du kan gå vidare till nästa avsnitt.

När alla kursdelar är avklarade ska du göra ett avslutande prov som underlag för kursintyg.