Handkap

Den här utbildningen handlar om handhållna kapar för dig som arbetar inom rivning, håltagning och sanering. Arbete med handkapar är ett riskfyllt arbete då både maskinen och uppgifterna man utför utgör risk. Dessa risker är viktiga att känna till för att kunna arbeta säkrare och därför går du den här utbildningen.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om:

  • Allmänt om handkapar
  • Lagar och regler
  • Riskbedömning vid användning av handkap
  • Hur dessa risker förebyggs
  • Hur du skyddar dig 

I utbildningen kommer vi gå igenom olika arbetsmoment och dess tillhörande risker. Utbildningen ger exempel på hur du du kan arbeta på ett så säkert sätt som möjligt. 

Utbildningen avslutas med ett slutprov du behöver klara för att få godkänt på denna kurs.

OBS: Detta är endast en teoretisk kurs och utgör en del i att utbilda dig som ska arbeta med handkap. Efter denna kurs behöver du fortfarande få en genomgång med en handledare om just den maskinen du ska använda.