Buller

Välkommen till en utbildning om buller från Branschorganisationen för byggnadsberedning, BFB! Buller i arbetet med byggnads-, rivnings- och anläggningsarbeten innebär hälsorisker. Särskilt utsatta är yrkesarbetare såsom rivare och håltagare. 

I byggsektorn är buller ett stort hälsoproblem. Det kräver åtgärder för att minska bullret från olika arbetsmoment och verktyg.

I utbildningen beskrivs

  • på vilket sätt buller kan påverka din hälsa
  • vilka krav som ställs i lagstiftningen
  • exempel på arbetsmoment och maskiner där buller uppstår
  • hur man kan förebygga samt minska att buller uppstår 
  • hur du ska skydda dig själv och omgivningen

Utbildningen består av olika avsnitt med en blandning av text och bilder. Efter varje avsnitt finns ett delprov med kontrollfrågor som du måste svara på innan du kan gå vidare till nästa avsnitt.

När alla kursdelar är avklarade ska du göra ett avslutande prov som underlag för kursintyg.