Välkommen till

BFBs utbildningsportal!

Anmälan

Ansvarig anmäler eleverna genom att mejla elevens kontaktinformation till [email protected]

Inloggningsuppgifter skickas till eleverna, som då är behöriga till anmäld kurs.

Kursen

Logga in, fyll i personlig information och börja läsa kursen. Prata med din handledare vid problem. Kontakta oss i andra hand.